Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Tuesday, 06 March 2018 20:59

DAEŞ topary Owganystanyň demirgazygynda parahat ilatdan galkan höküminde haýyrlanýar

DAEŞ topary Owganystanyň demirgazygynda parahat ilatdan galkan höküminde haýyrlanýar
Owganystanyň Jowzjan welaýatynyň häkimliginiň metbugat wekili terrorçy DAEŞ toparynyň bu ýurduň demirgazygyk sebitinde bu ýurduň howpsuzlyk güýçleriniň garşysynda harby bolmadyk ilatdan galkan höküminde peýdalanýanlygyny yglan etdi.

terrorçy DAEŞ toparynyň agzalary Owganystanyň howpsuzlyk güýçleriniň hüjümlerinden aman galmak üçin Darzap etrabynda ýaşaýan ilatyň özlerinden çykmaklarynyň öňüne geçýändir diýip Muhammet reza Gafuri aýtdy.

Jowzjan welaýatynyň geňeşiniň agzasy halime Sadaf hem DAEŞ toparynyň darzap etrabynyň 11 obasynyň ilatyny girew alandygyny we olaryň özlerinden çykmaklaryna rugsat bermeýänligini aýtdy.

Jowzjan welaýaty terrorçy DAEŞ toparynyň bolmagy sebäpli Owganystanyň howpsuz welaýatlaryndandyr.

Add comment


Security code
Refresh