Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Thursday, 22 February 2018 18:48

Amerika Siriýadaky terrorçylary başga mekana geçirýär

Amerika Siriýadaky terrorçylary başga mekana geçirýär
Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky DAEŞ toparyna garşy bileleşik bu toparyň agzalaryny Siriýanyň demirgayk gündogaryndan başga mekana geçirip durandyr diýip habar çeşmeleri yglan etdiler.

Fars habarlar gulluygynyň beren habaryna görä düýn Orsýetiň Spotnik habarlar gullugy Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky DAEŞ toparyna garşy bileleşigiň dikuçarlarynyň Al-Hasake sebitindäki DAEŞ terrorçylaryny başga mekana geçirip duranlygyny mälim edýän dokumentleri paş etdi.

Ýutýube we Feýsbuk sahypalarynda neşir edilen filmler Amerikanyň dikuçarlary bilen DAEŞ terrorçylarynyň başga mekana äkidilýänligini görkezýär.

Add comment


Security code
Refresh