Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Thursday, 22 February 2018 17:29

Amerika döwleti Ankarany Tehran bilen Moskwadan daşlaşdyrjak bolup tagalla edýär

Amerika döwleti Ankarany Tehran bilen Moskwadan daşlaşdyrjak bolup tagalla edýär
Wall Street žurnal gazeti Amerika Türkiýäni Eýran hemde Orsýetden daşlaşdyrjak bolup tagalla edýändir diýip ýazdy.

Wall Street žurnal gazeti şeýle-de Waşington döwleti Ankara bilen gatnaşyklaryny dzletmek ugurda çynlakaý hereketleri başlandyr we şeýdip hem Türkiýäniň Eýran we Orsýet ýurtlary bilen birleşiginiň pugtalanmagynyň öňüne geçjek bolýandyr diýip nygtady.

soňky wagtlarda Amerikanyň resmileri Türkiýe bilen agzalalyklarynyň güýçlenmeginiň öňüne geçmek niýeti bilen hemaýat astyndaky kürt güýçleriň işlerine bilelikde gözegçilik etmeklerini Ankaranyň resmilerine teklip etdiler.

Amerika döwletiniň Siriýada kürtleriň YPG we PKK güýçlerine goldaw bermegi Waşington bilen Ankaranyň gatnaşyklarynyň çylşyrymlaşmagyna we arkalaşyklarynyň sowamagyna sebäp bolandyr.

Add comment


Security code
Refresh