Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Friday, 16 February 2018 17:22

Amerikanyň daşary işler ministri Türkiýäniň prezidenti bilen duşuşdy

Amerikanyň daşary işler ministri Türkiýäniň prezidenti bilen duşuşdy
Amerikanyň daşary işler ministri Reks Tillerson Waşington bilen Ankaranyň gatnaşyklarynyň çylşyrymlaşyp duran mahalynda Türkiýäniň prezidenti rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşyp gürrüň etdi.

soňky wagtlarda Siriýanyň demirgazygynda Türkiýäniň amala aşyran operasiýalaryndan soňra Waşington bilen Ankaranyň arasynda menjeşikler döredi, şeýle ýagdaýda bu menjeşikleri azaltmak niýeti bilen Reks Tillerson düýn Ankarada rejep taýyp Ärdogan bilen duşuşyp gürrüň etdi.

Donald Trampyň ýolbaşçylygyndaky döwletiň ýokary derejeli diplomatynyň Türkiýä gurnan saparyndan maksat Ankaranyň gaharyny köşeşdirmekdir.

Reks Tillerson Ärdogan bilen duşuşmazdan öňürti Beýrutda eden çykyşynda Siriýanyň demirgazygyndaky kürtlere Amerika ýarag iberýän däldir diýip toslady.

Amerikanyň daşary işler ministri Reks Tillerson şu gün Ankarada türk kärdeşi möwlut çawuş Oglu bilen hem duşuşyp gürrüň etdi.

Add comment


Security code
Refresh