Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Tuesday, 06 February 2018 21:53

Täjigistanda ýüzlerçe mesjit ýapyldy

Täjigistanda ýüzlerçe mesjit ýapyldy
Täjigistanyň din işleri boýunça döwlet komitetiniň jogapkäri bu ýurtda 2 müňe golaý mesjidiň ýapylanlygyny habar berdi.

Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Täjigistanyň din işleri boýunça döwlet komitetiniň jogapkäri Sulaýman Döwletzada bu mesjitleriň bir topary döwlet guramalarynyň tutmy esasynda ýoksul maşgalalaryň ýaşamaklary üçin olara gowşurylandyr we başga bir topary hem medeni we önüm bölümleri adynda peýdalanyljakdyr.

Täjigistanyň din işleri boýunça döwlet komitetiniň jogapkäri Sulaýman Döwletzada şeýle-de bu ýurtda mesjetleriň hatyplaryndan 35-synyň işlerinden boşadylandyklaryny habar berdi.bu hatyplar ýaňky komitetiň tarapyndan gurulan synaglarda üstünlik gazanyp başaran däldirler.

Täjigistan döwleti soňky ýyllarda din merkezlerini ekstremistik pikirleri ýaýratmak bahanasy bilen ýüzlerçe mesjidi ýapyp din alymlarynyň bir toparyny tutandyr. 

Add comment


Security code
Refresh