Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Thursday, 11 January 2018 21:34

Owganystanyň Balh welaýatynyň täze häkimi işe başlady

Owganystanyň Balh welaýatynyň täze häkimi işe başlady
Owgan habar çeşmeleri Owganystanyň Balh welaýatynyň täze häkiminiň öz işine başlanlygyny habar berdiler.

Eýranyň Täsnim habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Owganystanyň Balh welaýatynyň öňki häkimi Ata Muhammet Nuryň wezipesinden kenara çekilmän durmagy babatly bu welaýatyň täze häkimi Anjinir Dawud Balh welaýatynyň Dehdary etrapynda bu ýurdyň goşunynyň harby bazasynda öz işini başlady.

Owganystanyň prezidentlik gullugy Ata Muhammet Nuryň kenarda goýulmagy barada tutulan tutum yzyna alynmaz diýip yglan etdi.emma oňa garamazdan Owganystanyň Yslam Jemgyýet partiýasy henizem Ata Muhammet Nury Balh welaýatynyň häkimi bilýändir.

Add comment


Security code
Refresh