Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Wednesday, 10 January 2018 11:31

Owganystan bilen Özbegistan özara gatnaşyklaryny ösdürýärler

Owganystan bilen Özbegistan özara gatnaşyklaryny ösdürýärler
Owganystanyň milli howpsyzlyk edarasynyň başlygynyň kömekçi maslahatçysy bilen Özbegistanyň daşary işler ministri özara gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini nygtadylar.

Fars habarlar gullugynyň düýn beren habaryna görä, Owganystanyň milli howpsyzlyk edarasynyň başlygynyň kömekçi maslahatçysy Atigolla Noşir bilen Özbegistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow Daşkentde geçiren duşuşyklarynda iki taraplaýyn gatnaşyklary we hyzmatdaşlyklary ösdürmegiň,terrorizme we ekstremizme garşy göreşmek barada maslahatlaşdylar.Durmuşda Özbegistanda Owgan maýa goýujylaryň arkalaşmagynda 70 söwda kompaniýasy hemde tutuşlaýyn Owgan maýa goýujylaryň erkinde bolan 20 söwda kompaniýasy hyzmat ýetiriş,söwda we gurluşyk materiallary öndürmek ugurlarda işleýändirler.Özbegistan Owganystana elektrik,miwe,nebit önümleri we dökün eksport edýändir.

 

Add comment


Security code
Refresh