Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Tuesday, 05 December 2017 22:18

Amerikanyň lçihanasynyň Kudus şäherine geçirilmegi Palestinalylara garşy urş yglan edilmegidir

Amerikanyň lçihanasynyň Kudus şäherine geçirilmegi Palestinalylara garşy urş yglan edilmegidir
Palestinanyň azadalar hereketi Amerika döwletiniň bu ýurduň ilçihanasynyň telawiwden beýtolmukaddes şäherine geçirilmegi alestinalylara garşy urş yglan edilmegidir diýip yglan etdi.

Palestinanyň maglumat ýetiriş merkeziniň beren habaryna görä Palestinanyň azadalar hereketi bir beýannama boýunça Amerika döwleti bu ýurduň ilçihanasynyň telawiwden beýtolmukaddes şäherine geçirilmeginiň we bu şäheri sionist režimiň paýtagty höküminde ykrar etmeginiň yzygelimleri barada jogapkär bolalydyr diýip nygtap geçdi.

bu hili hereketler hiç haçan Palestinanyň taryhy we geografiýa hakykatlaryň üýtgemegine sebäp bolmaz we Kudus şäjeri mydama palestinanyň paýtagty bolup galjakdyr diýip Palestinanyň azadalar hereket ýaňky beýannamasynda nygtap geçdi.

Add comment


Security code
Refresh