Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Saturday, 02 December 2017 21:10

Sergeý Lawrow ýene bir gezek ýadro ylalaşygy goldady.

Sergeý Lawrow ýene bir gezek ýadro ylalaşygy goldady.
Orsýetiň daşary işler ministry Sergeý Lawrow Amerikanyň baş bozarlyklarynyň garşysynda ýene bir gezek ýadro ylalaşygy Moskwanyň goldaýanlygyny yglan etdi.

Eýranyň tele-radio habarlar gullugynyň beren habaryna görä Sergeý Lawrow Italiýanyň paýtagty Romda ortaýer deňiz gepleşikleri boýunça halkara maslahatynda beren gürrüňlerinde Eýran bilen gol çekilen ýadro ylalaşygy berkarardir we halkara atom energiýasy agentliginiň baş müdiri hem ýadro ylalaşygy baradaky borçlaryna Eýranyň amal edenligini kesgitländir diýip nygtap geçdi.

Rom maslahatynda gürrüň beren Ýewropa Bileleşiginiň daşary syýasat jogapkäri Federika Mügerini hem ýadro ylalaşygyny goldamak bilen bir wagtda bu ylalaşygyň uýtgemejekdigini ýada bu ylalaşyk barada ýaňadan gepleşik geçirilmejekdigini yglan etdi.

Add comment


Security code
Refresh