Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Saturday, 02 December 2017 20:51

Niçerwan Barezani: Yragyň sudynyň hökümine hormat goýýarys

Niçerwan Barezani: Yragyň sudynyň hökümine hormat goýýarys
Yrak Kürdüstanynyň ýerli edarasynyň başlygy Niçerwan Barezani Fransiýa saparynda beren gürrüňlerinde Yrak Kürdüstanynyň garaşsyzlygy ugurda geçirlen referensomyň netijesini bikanun yglan etmegi baradaky bu ýurduň sudynyň hökümine Kürdüstan sebitiniň hormat goýýanlygyny yglan etdi.

şu gün Niçerwan Barezani Fransiýanyň prezidenti Emanuel makron bilen geçiren habar konferensiýasynda Yragyň kürdüstan sebiti bu ýurduň birleşiginden hemaýat edýär we Yragyň baş kanunyna hem horma goýýar diýip nygtady.

Barezani şeýle-de makron bilen 4 asly mowzuk şol sanda bitewi Yraga ygrarly bolmaklyk barada gürrüň edenligini aýtdy.

Add comment


Security code
Refresh