Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Wednesday, 29 November 2017 11:53

Kim Jong-un : Demirgazyk Korea taryhy maksadyna ýetendir

Kim Jong-un : Demirgazyk Korea taryhy maksadyna ýetendir
Demirgazyk Koreanyň lideri Kim Jong-un Hwasong-15 kysymly balestik raketanyňsynagdan geçirilmeginden soňra çarşenbe güni daňdan bu ýurduň ýadrolyk ýurda dönenligini yglan etdi.

Fransiýa habarlar gullugynyň beren habaryna göräDemirgazyk Koreanyň lideri Kim Jong-un yklym aşyp bilýän Hwasong-15 kysymly balestik raketanyňsynagdan geçirilmeginden soňra çarşenbe güni daňdan beren gürrüňlerinde ýadrolyk bir ýurda dönmek baradaky taryhy maksadymyza ýetendiris diýip yglan etdi.

Demirgazyk Kora goşunynyň bilelikäki ştaby şu gün daňdan balestik raketany synagdan geçirenligini yglan etdi.

Amerikanyň haýbat  Piýun Ýang döwletine garşy haýbat atmalary dowam edýänçä Demirgazyk Kora hem balestik raketalary synadan geçirmk ugurdaky işlerine dowam berjekdir diýip bu ýurduň resmileri ençeme gezek yglan edendirler.

Add comment


Security code
Refresh