Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Sunday, 12 November 2017 20:55

Merkezi Aziýa ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň hyzmatdaşlyk senetlere gol çekmekleri

Merkezi Aziýa ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň hyzmatdaşlyk senetlere gol çekmekleri
Merkezi Aziýa ýurtlaryň daşary işler ministrleri hyzmatdaşlyk senetlere gol çekdiler.

IRNA habarlar gullugynyň beren habaryna görä Täjigistan, Gyrgyzystan, Gazagystan, Özbegistan we Türkmenistan ýurtlarynyň daşary işler ministrleriÖzbegistanyň Samarkand şäherinde merkezi Aziýada howpsuzlyk we durnukly ösüş adyndaky ýygnakda hyzmatdaşlyk senetlere gol çekdiler.

mnerkezi Aziýa ýurtlaryň düzümindäki  ýurtlar howpsuzlyk, ykdysady we bezirgenlik, maýagoýumlyk, çük daşaýyş, energiýa we syýahatçylyk ugurlarda hyzmatdaşlyk senetlere gol çekendirler.

merkezi Aziýa ýurtlaryň daşary işler ministrleri şeýle-de halkara guramalaryň şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň , GDA-nyň yslam hyzmatdaşlyk guramasynyň hemde Ýewropa bileleşiginiň çygrynda hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegi barada hem birnäçe senede gol çekdiler.

Add comment


Security code
Refresh