Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Friday, 10 November 2017 21:03

Nasrolla: Saad hariri wezipesinden kenara gitmäge mejbur bolandyr

Nasrolla: Saad hariri wezipesinden kenara gitmäge mejbur bolandyr
Liwan Hezbollasynyň başsekretary bu ýurduň premýer ministri Saad haririniň Saud resmileriniň basyşlary netijesinde wezipesinden kenara çekilmäge mejbur bolanlygyny aýdyp Saud Arabystanyň Liwanyň premýer ministrine eden bihotmatçylygy tutuş Liwan milletine bihormatçylyk edilmegi manysyndadyr diýdi.

Seýed Hasan Nasrolla arbaein güni mynasybetli beren gürrüňlerinde Liwan taýsyz howpsuzlykdan paýlydy emma Saad haririniň wezipesinden kenara çekileni bäri Liwan Syýasy dartgynlylyga uçrandyr diýip nygtady.Seýed hasan Nasrolla şeýle-de Saad haririniň wezipesinden kenara çekilmegi bikanun hereketdir diýip sözüne goşdy.

Add comment


Security code
Refresh