Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Saturday, 07 October 2017 18:34

Arabystanyň patyşasy bilen daşary işler ministriniň Eýrana garşy toslamasy

Arabystanyň patyşasy bilen daşary işler ministriniň Eýrana garşy toslamasy

 

 

Arabystanyň patyşasy Salman Bin Abdulaziz  bilen daşary işler ministri Adel Al-Jobeýr Moskwa saparlarynyň gidişinde Eýrany sebitiň içeri işlerine gatyşmakda aýypladylar.

Düýn Adel Aljobeýr Moskwada beren gürrüňlerinde Eýran halkara köpçüliginiň işjeň agzasyna  öwrülmegi isleýän bolsa başga ýurtlaryň içeri ioşlerine gatyşmakdan saklansyn diýip toslady.

Bu toslama şeýle bir ýagdaýda ara atylandyr welin  Arabystan döwleti başga ýurtlaryň şol sanda Bahreýn, Siriýa we ýemen ýurtlarynyň içeri işlerine gatyşyp durandyr.

Salman Bin Abdulaziz hem sebitiň durnuklylygy ylaýtada Siriýada we ýemende howpsuzlygyň berkarar bolmagy Eýranyň alyp barýan syýasatlarynyň togtadylmagyna baglydyr diýip toslady.

 

Add comment


Security code
Refresh