Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Thursday, 05 October 2017 19:45

Aşraf Gani: Owganystan kynçylyklarynyň ýekeje çözgüdi Taliban bilen ýaraşmakdadyr

Aşraf Gani: Owganystan kynçylyklarynyň ýekeje çözgüdi  Taliban bilen ýaraşmakdadyr

 

 

Owganystanyň prezidenti Muhammet Aşraf gani ýene bir gezek bu ýurtda parahatçylygy berkarar etmek ugurda Taliban bilen  gepleşik geçirmäge taýýarlygyny yglan etdi.

Muhammet Aşraf gani Kabul döwletiniň strategiýanyň syýasy çärelere mümkinçilik döretmekdigini aýdyp Owganystan kynçylyklarynyň ýekeje çözgüdi Taliban topary bilen ýaraşmakdadyr diýip nygtady.

Owganystanyň döwleti bu ýurtda parahatçylygy berkarar etmek ugurda taliban bilen gepleşik geçirmäge taýýarlygyny ençeme gezek yglan etdi emma Taliban topary Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky daşarty ýurt harbylaryň Owganystandan çykan ýagdaýynda ýaraşyk gepleşiklere gatnaşjakdygyny yglan etdi.

Add comment


Security code
Refresh