Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Sunday, 19 March 2017 20:32

Owgan esger Amerikaly harbylary oka baglady

Owgan esger Amerikaly harbylary oka baglady

 

 

Gaharly bir owgan esgeri Owganystanyň günortasynda ýerleşen bir harby bazada Amerikaly harbylary oka baglady.

Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky daşary ýurt harbylaryň Owganystanda baş goşýan jenaýatlary babatly gazaba çykan bir owgan esgeri şu gün öýleden soňra Helmand welaýatynda bir harby bazadaky Amerikalylary oka baglady.

Bu hüjümiň netijesinde Amerikaly 3 harby ýaraly boldy we hüjümçiň özi hem ok bilen orlup ldürildi.

Add comment


Security code
Refresh