Dünýä
Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň adalatçylyk ministrler geňeşiniň 5-nji maslahaty Özbegistanyň adalatçylyk ministrniň bolbaşçylygynda bu ýurduň paýtagty Daşkentde geçirildi.
terrorçy DAEŞ topary düýn Kabul bilen Gur welaýatlarynda 89 owgan namazhonyň şehit bolmagyna baryp çatan terrorçylykly hüjümleriň jogäpkärçiligini öz üstüne lady.
Türkiýäniň prezidenti rejep Taýyp Ärdogan Yrak Kürdüstanynyň ilatyndan döwletleriniň eden işleriniň netijelerine garap olary suda çekmeklerini isledi.
Ýewropa Bileleşiniň daşary syýasat jogapkäri Federika Mugerini Ýewropa döwletlerinde Eýran bilen 5+1 ýurtlaryň arasynda hasyl bolan ýadro ylalaşygyny goldamaklaryny isledi.
Palestinanyň Hamas hereketinipň syýasy gullugynyň agzasy bütin taraplarypň gatnaşmagynda Palestinanyň milli ýaraşyk otlysynyň herekete düşenligini aýdyp bu otly hiü haçan togtamaz diýip yglan etdi.
Thursday, 05 October 2017 19:12

Arabystanyň patyşasynyň Moskwa sapary

 
 
Saturday, 29 July 2017 21:54

Kim Jung Un:Tutuş Amerika ok astyndadyr

 
Page 1 of 89