Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Syýasy synlar
El gatyçy Saud Birliginiň,Eýranyň tersine bolýan toslamalary,sebitde uruş turuzmak we dartgynlylyk döretmek ugurda Amerika ,Saud Arabystan we Sionist režimiň bilelikdäki hileleriniň täze görümlerini äşgär edendir.
El gatyçy Saud Birliginiň,Eýranyň tersine bolýan toslamalary,sebitde uruş turuzmak we dartgynlylyk döretmek ugurda Amerika ,Saud Arabystan we Sionist režimiň bilelikdäki hileleriniň täze görümlerini äşgär edendir.
Saad hariri Alarbiýe tele ýaýlymynda efire berlen wideo sargydynda, Eýran bilen Hizbollany , Liwanyň içerki işlerine dahylçylyk etmekde we durnuksyzlyk döretmekde aýyplady.
El gatyçy Saud Birliginiň,Eýranyň tersine bolýan toslamalary,sebitde uruş turuzmak we dartgynlylyk döretmek ugurda Amerika ,Saud Arabystan we Sionist režimiň bilelikdäki hileleriniň täze görümlerini äşgär edendir.
Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýorkdaky ştab-kwartirasynda (ABŞ) BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji maslahaty öz işine başlady. Onda Türkmenistanyň wekiliýeti Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň BMG-niň we beýleki abraýly halkara guramalaryň çäklerindäki …
Thursday, 12 October 2017 21:46

GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşyg

 
Wednesday, 14 June 2017 13:56

Türkmenistan bilen BMG-niň hyzmatdaşlygy