Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Palestina dolanşygy bilen Ysraýyl režiminiň wekilleriniň barlyşyk baradaky gepleşigi goý bolsun edildi.
Sionist režimiň teklibi Palestina dolanşygy tarapyndan ret edildi.
Sionist režimiň harbylary, Iordaniýa derýasynyň ýakasynda ýerleşen Palestina ulkeleriniň dürli şäherlerinde
Page 2 of 4