Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Wednesday, 15 March 2017 20:39

Sionist režimiň Palestinalylara garşy tassyklaýan kanunlardan yzarlaýan maksady

Sionist režimiň Palestinalylara garşy tassyklaýan kanunlardan yzarlaýan maksady

 

 

Sionist režiminiň parlamentindäki arap deputaty Tel Awiw içeriki dartgynlylyklardan halas bolmak maksady bilen Palestinalylara garşy agyr kanunlary tassyklaýandyr we halkara kararlary we kanunlary hem äsgerýän däldir diýdi.

Al-Resale Netiň beren habaryna görä,Abdollah Abu Maruf soňky wagtlarda kenesetde Sionist režiminiň Palestina ülkelerindäki şäherçe gurluşyklarynyň artdyrylmagy ýada Kudusda metjitlerde azanyň aýdylmagynyň öňüne geçmek barada çykarlan kanunlara yşarat edip jyns parazlykly syýasatlaryň çarçuwasynda amala aşyrylýan bu hilli hereketlerden maksat Tel Awiwi içeriki dartgynlylyklardan halas etmekdir diýip nygtady.

Sionist režimi geljek hepdeden palestinalylaryň öýlerini ýykyp ýumurmagyna badalga bermek barada hem bir kanuny tassyklandyr.

 

Add comment


Security code
Refresh