Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Friday, 08 May 2015 19:36

Birleşen milletler guramanyň, Sionist režiminiň, Palestina ülkälerinde şäherçe salmagy bilen tersleşmegi.

Birleşen milletler guramanyň, Sionist režiminiň, Palestina ülkälerinde şäherçe salmagy bilen tersleşmegi.

 

 

 

Birleşen milletler guramasynyň baş sekretarynyň sözjisi bu guramanyň Sionist režiminiň Palestina ülkälerinde şäherçe salmagy bilen tersleşýändigini yglan etdi. IRNA habarlar gullugunyň NEW ÝORK-dan beren habaryna görä , Sionist režiminiň jogapkärleriniň basylyp alynan Beýt Al-Mokaddas-da  900 jaýly şäherçe salmak barada ýeten kararlary , Pan Ki  Mony  gaty howatyrlandyrandyr diýip şu gün onyň sözjisi Estefan Dogrik aýtdy.

Birleşen milletler guramasynyň baş sekretary Ysraýyl režiminiň Palestina ülkälerinde täzä şäherçeleri salmakyna halk ara kanunlara garşy bilinýändir diýip Estefan Dogrik aýtdy. Ysraýyl režiminiň ministrler kabineti düýn geçiren duşuşygynda basylyp alynan Beýt Al-Mokaddes-de Sionistler üçin täzä 900 ýaşaýyş jaýyň gurulmagy bilen ylalaşdy.   

Add comment


Security code
Refresh