Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Wednesday, 08 April 2015 23:19

Birleşen milletler guramasy Sionistleriň jenaýatlary barada hasabat berdi.

Birleşen milletler guramasy Sionistleriň  jenaýatlary barada hasabat berdi.

 

 Birleşen milletler guramasy Sionistleriň palestinalylaryň tersine ýola berýän jenaýatlarynyň  artandygyny habar berdi. Palestinanyň  WAFA habarlar gullugynyň beren habaryna görä , birleşen milletler guramasynyň palestinadaky ynsanperwer kömekleri sazlaşdyryjy gullugynyň hepdelik hasabatyndan belli bolşyna görä, soňky hepdäniň boýunda Sionist harbylary Iordaniýa deňiziň günbatar kenarynda 110 palestinalynyň ýaşaýyş jaýlaryna girip 132 palestinalyny ogurlapdyrlar. Bu hasabat boýunda , geçen hepdäniň boýunda Sionist harbylarynyň hüjümlerinde , dürli Palestina ülkelerinde 64 palestinalyny şol sanda 5 çaga ýaralanyp bir palestinaly hem şehit bolupdyr.

Ýaňky bir hepdäniň boýunda Sionistler, Iordaniýa deňiziniň günbatar kenarynda ýerleşen Jenin şäheriniň golaýyna bir obada palestinalylaryň 3ýaşaýyş jaýlaryny ýümürip dirler.

Add comment


Security code
Refresh