Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Tuesday, 05 August 2014 16:20

Sionist režimiň premýer-ministri Gazzada ýeňilendigini dile getirdi.

Sionist režimiň premýer-ministri Gazzada ýeňilendigini dile getirdi.

Sionist režimiň premýer-ministri bu režimiň harby goşun güýjüniň Gazza zolagyna

hüjümde ýeňilendigini resmi tärde dile getirdi.
Palestinanyň "Safa" habarlar gullugynyň web sahypasynyň ýazmagyna görä , Sionist režimiň premýer-ministri Benýamin Netanýahu şu gün bir beýannama boýunça "ysraýylyň goşuny Gazza zolagyna hüjümde elde baryny etdi emma bu urşuň üstünlikli bolmagy üçin ýüzde-ýüz kepillik ýokdur" diýdi.
Netanýahu beýannamasynda Gazzadaky çaknyşyklary çylşyrymly hasaplady.
Ýeri gelende aýdar bolsak şu gün Sionist režimiň goşuny Gazza zolagynda yza çekildi.
Şol bir wagtyň özünde ysraýylyň ekologiýa , gurluşyk we syýahat ministrleri hem Ysraýylyň goşunynyň Gazza hüjümde ýeňilendigini dile getirdiler.

Add comment


Security code
Refresh