Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Monday, 21 July 2014 21:49

Ysraýyl Gazzada bir hassahana hüjüm etdi.

Ysraýyl Gazzada bir hassahana hüjüm etdi.

Sionist režimiň Gazzada bir hassahana hüjüm etmeginde palestinalylaryň 5-si şehit boldy.

 

Bu habar esasynda Ysraýyl Gazza zolagynyň Deir al-Balah şäherçesiniň merkezinde ýerleşen Al-Aksa hassahanasyny uowadan urdy bu hüjümde palestinalylaryň 5-si şehit boldy 60 adam hem ýaralandy.Şehitleriň dördüsi hassahananyň işgärlerinden ybarat boldupdyr.

Ysraýylyň toply gaýyklary hem Gazzanyň kenar ýakalaryny urdular we 13 palestinalyny şehit ýa-da ýaraly etdiler.

Palestinaly söweşijiler hem Ysraýylyň jenaýatlarynyň jogabynda Tel awiwi , Sadirut , Asdud we Askalan şäherlerinde bu režimiň harby bazalaryny onlarça raketa bilen urdular.

Add comment


Security code
Refresh