Gazzada atyşygy bes etmek baradaky teklip kabul edildi.
Sionist režimiň premýer-ministri bu režimiň harby goşun güýjüniň Gazza zolagyna
Saturday, 02 August 2014 11:28

Sionist režimiň Gazzadaky jenaýatlary

Monday, 28 July 2014 14:01

Gazzada bir öýüň urlan pursaty

Amerikanyň döwlet sekretary bilen Müsüriň daşary işler ministri Kairde geçiren metbugat
Sionist režimiň Gazzada bir hassahana hüjüm etmeginde palestinalylaryň 5-si şehit boldy.
Sionist režimiň goşuny , pilotsyz uçarlar bilen Gaza zolagyna hüjüm edip
Ysraýylyň Gazza garşy howa hüjümlerinde şehit bolan palestinalylaryň sany artdy.
Sionist režimiň razwedka we strategik işler ministri , Gazza garşy hüjümleriň artdyrylmagyny talap etdi.
Palestina dolanşygy bilen Ysraýyl režiminiň wekilleriniň barlyşyk baradaky gepleşigi goý bolsun edildi.
Sionist režimiň teklibi Palestina dolanşygy tarapyndan ret edildi.
Sionist režimiň harbylary, Iordaniýa derýasynyň ýakasynda ýerleşen Palestina ulkeleriniň dürli şäherlerinde
Page 1 of 4