Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Dürdäne sözler
Saturday, 01 October 2011 01:31

Hejap barada

 Ymam Humeýininiň (rh) we Aýatolla Hameneýiniň , Hejaba garaýyşy
Sunday, 25 September 2011 22:49

Ymam Sadek barada

 Ymam Humeýininiň (rh) we Aýatolla Hameneýiniň , Ymam Sadek Baradaky beýanatlary
Saturday, 17 September 2011 01:38

Hünär we takwa

 Hünär we takwa bolan garaýyşlar
Saturday, 10 September 2011 04:29

Aýatolla Talgani

 Aýatolla Talgani - Imanyň güýji
Saturday, 18 June 2011 04:01

Hezreti Aliniň şahsyýeti

 Ynkylap başlygynyň garaýyşy
 Kesekä garaşly bolmazlyk - ýaşlaryň işlemegi we tagalla etmegi
 Ymam Humeýni (rh) , Aýatolla Hameneýi hezretleriniň garaýşyndan
Ylmy ösüş Ymam Humeýni we Aýatolla Hameneýiniň garaýyşyndan
Saturday, 14 May 2011 07:24

Mugallymlaryň hormaty

Mugallymlaryň hormaty
 Ymam Humeýini (rh) we Aýatolla Hameneýi hezretleriniň ,Yslam ynkylabynyň pasdarlar sepasy baradaky garaýyşlary
Ymam Humeýni (rh) hezretleriniň ylym gazanmak baradaky nokdaý nazarlary
Saturday, 12 March 2011 08:37

özüňe ynanmak

 Gepleşigiň deslapky bölüminde Ymam Humeýni (rh) hezretleriniň , özüňe ynamly bolmak barada aýdan sözleri we gepleşigiň ikinji bölüminde Aýatolla Hameneýi hezretleriniň , Resulallanyň dünýä inen gününiň ýyldönüminde aýdan sözleri eşitdirler
  Ýagşylyk etmek  - Ahyretde ynsanlaryň eden işlerine garalmagy
Sunday, 27 February 2011 01:34

Ylym Ymam Humeýiniň garaýyşyndan

 Ylym Ymam Humeýiniň garaýyşyndan
Saturday, 19 February 2011 21:13

Agzybirlik we Resulallanyň şahsyýeti

 Yman Humeýini (r.h)hezretleriniň , agzybirlik barada aýdan sözleri we Aýatollah Hameneýi hezretleriniň , Resulallanyň şahzyýeti barada aýdan sözleri
 Ymam Humeýini hezretleriniň Ymamlar hakynda aýdan sözlerinden
  Ymam Homeýini hezretleriniň ymam Bagyr (A.S) baradaky garaýyşy we Kataryň emiriniň baýak Eýran saparynda bolup Aýatollah Hameneýi hezretleri bilen geçiren duşuşygy barasynda gürrüň edilýär
Saturday, 01 January 2011 22:36

2010-njy ýylyň 31-nji dekabry

 2010-njy ýylyň 31-nji dekabry
Saturday, 25 December 2010 17:07

Ynkylap başlygyndan dürdäne sözler (diňle)

Ynkylap başlygyndan dürdäne sözler (diňle)
Page 11 of 11