Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Dürdäne sözler
Eýranyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi saýlawra
Thursday, 13 June 2013 14:31

Saýlawlara hemmeler gatnaşmalydyrlar.

Saýlawlara Yslam Respublikasýna ynamly bolan bütin partyýalar
  Mertebesi belent ýolbaşçymyz ilatyň dürli gatlaklaryny kabul etdi.
Eýran Yslam Rewolýusiýasynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysy
Bu gepleşikde, Gurhanyň maşgala
Gepleşigiň bu sanynda, Eýran Yslam Rewolýusiýasynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçymyz Aýatolla Hameneýiniň , Pygamber(s.a.w) hakdaky sözleri beýan edilýär.
Saturday, 06 October 2012 00:49

Düzgün tertibi goraýyjy güýçler

Gepleşigiň bu sanynda, düzgün tertibi goraýyjy güýçler barada Mertebesi Belent Ýolbaşçynyň aýdan sözleri beýan edilýär.
Saturday, 29 September 2012 00:31

Haj dabarasynyň ähmiýeti

Gepleşigiň bu sanynda, Nertebesi Belent Ýolbaşçynyň , Haj baradaky sözleri beýan edilýär
Saddam režiminiň Eýrana töňkän 8 ýyllyk urşy barada , Mertebesi Belent Ýolbaşçynyň sözleri. 8 ýyllyk urşa , MUKADDES GORANYŞ diýilýär we şol urşuň başladylmagynyň ýyldönümi , MUKADDES GORANYŞ HEPDESI atlandyrylýar.
Saturday, 15 September 2012 03:58

Ýadro tehnologiýasy we ösüş

Atom tehnologiýasy we Eýranyň ösüşi . Bu barada Eýranyň Yslam Rewolýusiýasynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysynyň sözleri  
Friday, 15 June 2012 20:54

Pygamberiň şahsyýeti

 Mertebesi belent ýolbaşçynyň sözleri
Monday, 11 June 2012 20:58

Yslam oýanyşlygy

 Ymam Humeýininiň (rh) beýanatlary
Tuesday, 05 June 2012 01:09

15-nji hordad wakasy

 Ymam Humeýininiň(rh) 15-nji hordad baradaky garaýşy
Friday, 04 May 2012 22:45

Öý we maşgala

 Belent mertebeli ýolbaşçynyň sözleri we beýanatlary
Monday, 30 April 2012 21:18

Mugallymlaryň orny

 Mygallymlaryň orun-mertebeli
Eýran , ylmy taýdan ösýär
Saturday, 25 February 2012 02:18

Maşgalanyň ähmiýeti

 Maşgalanyň uly ähmiýeti bardyr.
 Yslam rewolýusiýasynyň ýeňiş günleriniň ýyldönümi.
Saturday, 17 December 2011 15:28

Barlag işleriniň ähmiýeti

 Belent mertebeli ýolbaşçynyň sözleri
Page 10 of 11