Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Dürdäne sözler
Duşenbe güni ,Eýran Yslam Rewolýusiýasynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi ,
Eýran Yslam Rewolýusiýasynyň Mertebesi Belent Çolbaşçysy Eýranyň ýadro tehnologiýasy
Eýran Yslam Rewolýusiýasynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi , Eýranyň goşunynyň howa güýjüniň
Eýran Yslam Rewolýusiýasynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysy
Mertebesi belent ýolbaşçy Gom şäheriniň ilatynyň arasynda beýanat etdi
Mertebesi beletn ýolbaşçy Nuri Malekini kabul etdi.
Mertebesi belent ýolbaşçymyz ,ýurt  jogapkärlerini we musulman ýurtlaryň ilçilerini kabul etdi.
beýik liderimiz  birnäçe bendiň günäsini geçdi
Oraza baýramy musulmanlaryň hüşgärliginiň günüdir.
Düýn, Eýran Yslam Rewolýusiýasynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysy
Kudüs güni musulman milletleriň uly synag günidir
Monday, 15 July 2013 19:26

zenanyň köpçülikde päk bolmagy

Yslamyň garaýşyndan zenanyň köpçülikde päkligini we iffetini
Düýn,Eýran Yslam Rewolýusiýasynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysy Aýatolla
Mübärek Oraza aýynyň gelip ýetmegi , hakykatdan-da bütin
 Eýrana töňkelen 8 ýyllyk Söweşiň soňunda Amerikaly afiser
Hz.mätiniň gelmegine garaşmak ýürekleri umyt nuryndn
Düýn,ikindin,Eýran Yslam Rewolýusiýasynyň Mertebesi Belent