Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Tuesday, 06 March 2018 20:47

mertebesi belent ýolbaşçy nahal oturtdylar

mertebesi belent ýolbaşçy nahal oturtdylar
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Eýranda agaç ekmek güni hemde tebigy çeşmeler hepdesi mynasybetli iki nahal oturtdylar.

şu gün Aýatolla hameneýi hezretleri agaç ekmekligi we oňa haslanan güni mübärek hasaplap ösümlikler, jeňleller we tedirimler howany arassalamakda, tebigata görk bermekde we adamzada peýdaly miweleri we önümleri bermekde ýörite rola eýedirler diýip beýan etdiler.

ol hezretleri sözüniň dowamynda käbir adamlar Tehrandaky bag-  bossanlyklary dargatmagyň yzyndadyrlar oňa görä şäheriň ýaşaýşyna we asudalygyna uly urgyny urup biljek bu hereketiň öňüne geçilmelidir diýip nygtadylar. diýip nygtadylar.

ol hezretleri şeýle-de ýurduň ekerançylyk hemde güýç ministrliklerinden agaç ekmek meselesine ýörite üns bermeklerini islediler.

Add comment


Security code
Refresh