Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Sunday, 21 January 2018 20:46

Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň Ýewropadaky we Demirgazyk Amerikadaky ýaşlara garap ýazan hatynyň ýyllygy

Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň Ýewropadaky we Demirgazyk Amerikadaky ýaşlara garap ýazan hatynyň ýyllygy
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Ýewropadaky we Demirgazyk Amerikadaky ýaşlara garap ýazan birinji hatynda yslamyň adyny garaltmak ugurdaky hereketlere garalmagyny we yslam dinini göni tärde tanalmagyny nygtap geçdiler.

Aýatolla hamenei Hezretleri 2015-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Fransiýada ýüze çykan hadysalardan we bu ýurduň bir Žurnalynda yslam gymmatlyklaryna birhormatçylyk edilmeginden soňra şeýle-de günbataryň resmileriniň güýçlenmeginden soňra Ýewropadaky we demirgazyk Amerikadaky ýaşlara hat ýazyp bu hili hereketleriň delilleri barada olary oýlanmaga çagyrdylar.

ol hezretleri şeýle-de Ýewropadaky we demirgazyk Amerikadaky ýaşlardan yslama garşy wagyzlary äsgermezden göni tärde yslamy tanamak ugurda hereket etmeklerini tabşyrdylar.

 

 

Add comment


Security code
Refresh