Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Thursday, 21 September 2017 19:45

Mertebesi belent ýolbaşçy hubralar mejlisiniň başlygyny we agzalaryny kabul etdiler

Mertebesi belent ýolbaşçy hubralar mejlisiniň başlygyny we agzalaryny kabul etdiler

 

 

Eýranyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi hezretleri Birleşen Milletler Guramanyň umumy ýygnagynyň maslahatynda Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň aýdan pis we ýalan gürrüňlerine yşarat edip bu hili gürrüňler kuwwatlylyk ýüzünden dälde belkide gazap, ejizlik we tenteklik ýüzündendir diýdiler.

Şu gün Aýatolla hameneýi Hezretleri Eýranyň hubralar mejlisiniň başlygy we agzalary bilen geçiren duşuşygynda Eýran milletiniň duşmanlarynyň gazaba çykmaklaryna sebäp bolan zat Eýran häkimiýetiniň sebit we halkara derejesinde gün saýyn artyp duran abraýy we üstünlikleridir diýip beýan etdiler.

Birleşen Milletler Guramanyň umumy  ýygnagynda Donald Trampyň aýdan gürrüňleri Amerika milleti üçin  buýsançly däldir we Amerikanyň saýlanan şahsyýetleri bu hili prezidentleriniň bardygy babatly utanç duýmalydyrlar diýip yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy sözüne goşdylar.

Eýranyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi hezretleri sözüniň dowamynda  Amerikalylar ençeme ýyl mundan ozal Aziýanyň günbatar sebiti barada plan düzendirler we oňa täze Ortagündogar ýada Uly Ortagündogar adyny berendirler we bu taslamanyň asly 3 tarapy hem Siriýa, Yrak we Liwan ýurtlarydyr emma Amerikalylaryň bu 3 ýurtdaky hereketleriniň hiç birisi şowuna bolmady diýip nygtadylar.

Aýatolla hameneýi Hezretleri Eýranyň hubralar mejlisiniň başlygy we agzalary bilen geçiren duşuşygynda Eýran milletiniň duşmanlarynyň gazaba çykmaklaryna sebäp bolan zat Eýran häkimiýetiniň sebit we halkara derejesinde gün saýyn artyp duran abraýy we üstünlikleridir diýip beýan etdiler.

Birleşen Milletler Guramanyň umumy  ýygnagynda Donald Trampyň aýdan gürrüňleri Amerika milleti üçin  buýsançly däldir we Amerikanyň saýlanan şahsyýetleri bu hili prezidentleriniň bardygy babatly utanç duýmalydyrlar diýip yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy sözüne goşdylar.

Eýranyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi hezretleri sözüniň dowamynda  Amerikalylar ençeme ýyl mundan ozal Aziýanyň günbatar sebiti barada plan düzendirler we oňa täze Ortagündogar ýada Uly Ortagündogar adyny berendirler we bu taslamanyň asly 3 tarapy hem Siriýa, Yrak we Liwan ýurtlarydyr emma Amerikalylaryň bu 3 ýurtdaky hereketleriniň hiç birisi şowuna bolmady diýip nygtadylar.

 

Add comment


Security code
Refresh