Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Sunday, 17 September 2017 21:03

Mertebesi belent ýolbaşçy: ýadro ylalaşygy baradaky Amerikanyň her hili nädogry hereketi Eýranyň gaýtawulyny yzyna tirkejekdir

Mertebesi belent ýolbaşçy: ýadro ylalaşygy baradaky Amerikanyň her hili nädogry hereketi Eýranyň gaýtawulyny yzyna tirkejekdir

 

 

Eýranyň bütin ýaragly güýçleriniň serkerdesi Eýran milletiniň gaýym duranlygyny aýdyp ýadro ylalaşygy baradaky eziji düzgüniň her hili nädogry hereketi Eýran yslam respublikasynyň  gaýtawulyny yzyna tirkejekdir diýdiler.

 Şu gün Aýatoll hameneýi hezretleri tertip düzgünçi güýç ylymlary boýunça ýokary okuw jaý talyplarynyň okuwlaryny gutaryş dabarasynda beren gürrüňlerinde ýadro ylalaşygy baradaky Amerikanyň ýüzigalyňlygyna yşarat edip ýadro ylalaşygy hakynda Amerika döwleti her günde diýen ýaly özünden bir oýun çykarýar we şu mesele hem yslam ynkylabynyň düýbini tutan Ymam Humeýni hezretleriň aýdyp geçişi ýaly Amerikanyň iň uly şeýtanlygyny alamatlandyrýar diýip beýan etdi.

Eýranyň bütin ýaragly güýçleriniň serkerdesi Aýatoll hameneýi hezretleri sözüniň dowamynda ýadro ylalaşygy baradaky bütin kararlara, yrarlara we köp gepleşiklere garamazdan Amerika döwletiniň bu gepleşikler we onuň netijesi hakyndaky boluşy zorlukdan başga zat däldir diýip nygtadylar.

Aýatoll hameneýi hezretleri tertip düzgünçi güýç ylymlary boýunça ýokary okuw jaý talyplarynyň okuwlaryny gutaryş dabarasynda beren gürrüňlerinde ýadro ylalaşygy baradaky Amerikanyň ýüzigalyňlygyna yşarat edip ýadro ylalaşygy hakynda Amerika döwleti her günde diýen ýaly özünden bir oýun çykarýar we şu mesele hem yslam ynkylabynyň düýbini tutan Ymam Humeýni hezretleriň aýdyp geçişi ýaly Amerikanyň iň uly şeýtanlygyny alamatlandyrýar diýip beýan etdi.

Eýranyň bütin ýaragly güýçleriniň serkerdesi Aýatoll hameneýi hezretleri sözüniň dowamynda ýadro ylalaşygy baradaky bütin kararlara, yrarlara we köp gepleşiklere garamazdan Amerika döwletiniň bu gepleşikler we onuň netijesi hakyndaky boluşy zorlukdan başga zat däldir diýip nygtadylar.

 

Add comment


Security code
Refresh