Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Saturday, 26 August 2017 20:45

Mertebesi belent ýolbaşçy: diplomatiýada ynkylaby we dini ruhyýäni goramak zerurdyr

Mertebesi belent ýolbaşçy: diplomatiýada ynkylaby we dini ruhyýäni goramak zerurdyr

 

 

Şu gün Yslam yNkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi Hezretleri Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani we döwlet toparynyň başga agzalary bilen geçiren duşuşygynda diplomatiýada alnyp barylýan ýoly we ynkylabydyr dini ruhyýany goramaklygy möhüm hasapladylar.

Aýatolla Hameneýi hezretleri bu duşuşykda diplomatiýa meýdanynda çakgan, döwrebap, tiz we hüşgär bolunmagyny nygtap diplomatiýa meselelerinde ynkylabymyza buýsanyp milli däplerimize  ýene bir ybaratda  ynkylapdan gözbäş alýan kadalarymyza meselem ezijileriň garşysynda durmaklyga. Zulumdalarlyga we koloniýalis düzgüne garşy çykmaklyga amal edýänligimize guwanmalydyrys diýip beýan etdiler.

Yslam yNkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi Hezretleriynkylabyň pozisiýalaryna we usullaryna ygrarly bolmaklygyň şahsyýetiň beýgelmegine we beýlekileriň hormat goýmagyna sebäp bolýanlygyny aýdyp bu mesele diplomatiýa örisinde görkezilýän ýumşaklyklara, aýlamly-dolamly bolmaklyga we diplomatiýa hünärindäki mylakatlylyga garşy däldir diýip nygtadylar.

Aýatolla Hameneýi hezretleri bu duşuşykda diplomatiýa meýdanynda çakgan, döwrebap, tiz we hüşgär bolunmagyny nygtap diplomatiýa meselelerinde ynkylabymyza buýsanyp milli däplerimize  ýene bir ybaratda  ynkylapdan gözbäş alýan kadalarymyza meselem ezijileriň garşysynda durmaklyga. Zulumdalarlyga we koloniýalis düzgüne garşy çykmaklyga amal edýänligimize guwanmalydyrys diýip beýan etdiler.

Yslam yNkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi Hezretleriynkylabyň pozisiýalaryna we usullaryna ygrarly bolmaklygyň şahsyýetiň beýgelmegine we beýlekileriň hormat goýmagyna sebäp bolýanlygyny aýdyp bu mesele diplomatiýa örisinde görkezilýän ýumşaklyklara, aýlamly-dolamly bolmaklyga we diplomatiýa hünärindäki mylakatlylyga garşy däldir diýip nygtadylar

Add comment


Security code
Refresh