Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Sungatçylar bilen
Monday, 09 March 2015 08:50

bagşy Baýry Paşaý radio gürgende

 
Thursday, 05 March 2015 13:05

Bagşy Gara Ownuk Gürgen Radiosynda

Bagşy Gara Ownugyň ýanynda  Halypa gyjakçy Rahmangylyç Ýomudi we dutarda Gapur Amaniýan sazandarlyk etdiler.
   
Sunday, 21 September 2014 22:49

Bagşy Emin sadäti Gürgen Radiosynda

Saturday, 20 September 2014 07:57

Bagşy Halat sadäti Gürgen Radiosynda

 
Wednesday, 28 May 2014 18:50

Halypa bagşy Rahym Hywaly studioda

28-nji maý 2014- Halypa bagşy Rahym Hywaly "SAÝRAÝAR ÜLKÄM" gepleşiginiň ýörite myhmany bolup täze aýdymlary bilen göni tärde çykyş etdi.Diňläň
Wednesday, 05 March 2014 17:22

Bagşy Hajygeldi Paň studioda boldy

Şu gün 5-nji mart 2014 bagşy Hajygeldi Paň radionyň studiosynda boldy .Onuň ýanynda Amannazar Radzada we Gelijan Kor
Monday, 24 February 2014 18:00

Aýdymçy Ybraýym Ädli studioda

Monday, 17 February 2014 19:48

Bagşy Jepbar Garaja studioda

Sunday, 26 January 2014 22:56

Aýdymçy Jelil Sakgar radioda

Aýdymçy Jelil Sakgar öz aýdym-saz topary bilen bilelikde Radionyň myhmany boldy .
Tüýdükde aýdym aýdýan bagşy Hajy Ahmet Keşad
Thursday, 25 October 2012 03:14

Bagşy Arazmuhammed Şirmädli 2-nji bölüm

2012-nji ýylyň oktýabr 24-nji oktýabrynda, bagşy Arazmuhammed Şirmädli , Gürgen radiosynda bolup çykyş etdi.
Thursday, 25 October 2012 02:21

Bagşy Arazmuhammed Şirmädli 1-nji bölüm

2012-nji ýylyň oktýabr 24-nji oktýabrynda, bagşy Arazmuhammed Şirmädli , Gürgen radiosynda bolup çykyş etdi.
Thursday, 18 October 2012 02:49

Bagşy Guly Gulyzadeh 2-nji bölüm

2012-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda, bagşy Guly Gulyzadeh, radionyň myhmany boldy.
Thursday, 18 October 2012 02:40

Bagşy Guly Gulyzadeh 1-nji bölüm

2012-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda, bagşy Guly Gulyzadeh, radionyň myhmany boldy.
Etrek bilen Gürgen aralygynda ýaşaýan türkmenleriň arasynda , geçen asyrda özüni ile tanadan , öçmez-ýitmez yz galdyran bagşy – sazanda köp bolupdyr.
Page 1 of 3