Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Edebiýat
Saturday, 27 August 2016 13:25

ýürek joşguny (Ýat balam)

Saturday, 27 August 2016 13:22

ýürek joşguny (Görupýormäň)

Saturday, 27 August 2016 13:17

ýürek joşguny (Dur Ýagşy)

Saturday, 27 August 2016 13:16

ýürek joşguny (Merd Ýaşa)

Saturday, 27 August 2016 13:13

ýürek joşguny (Bagyşla bizny)

Saturday, 27 August 2016 13:09

ýürek joşguny (Bagyşla Taňrim)

Thursday, 25 August 2016 12:48

ýürek joşguny (küýsemen)

Thursday, 25 August 2016 12:44

ýürek joşguny (Galmagy Gyn)

Thursday, 25 August 2016 12:35

ýürek joşguny (Didiler)

Thursday, 25 August 2016 12:32

ýürek joşguny (ejemhanyň hudysy)

Thursday, 25 August 2016 12:22

ýürek joşguny (Bolmak hak dir)

Thursday, 25 August 2016 12:16

ýürek joşguny (senden uly ýok diseler)

Saturday, 06 August 2016 12:59

Duz hem bolmasa

 
Saturday, 06 August 2016 12:57

Düýşüne degmez

 
Saturday, 06 August 2016 12:56

Bary bolmasa

 
Sunday, 17 July 2016 15:04

Ýar bizim sary

 
Sunday, 17 July 2016 15:02

Mala seretmez

 
Sunday, 17 July 2016 15:00

Daşlar bile