Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Monday, 07 August 2017 21:57

Garaz, kimiň kimdigi

Garaz, kimiň kimdigi

 

 

Garaz, kimiň kimdigi

Ahyrsoňy bilinýä.

Bilmän geçsek näderdik —

Şükür, Elhamdülillä!

Gowy, gowy zatlary

Görseň ýürek ýylynýa,

Görmän geçsek näderdik —

Şükür, Elhamdülillä!

Bu dünýäde aglanýa,

Bu dünýäde gülünýä,

Gülmän geçsek näderdik —

Şükür, Elhamdülillä!

Gözi ýaşlyny görsem,

Ýürek-bagrym dilinýä.

Dilinmese näderdik —

Şükür, Elhamdülillä!

Kişä ýagşylyk etseň,

Ýagşy sözler diýilýä.

Diýilmese näderdik —

Şükür, Elhamdülillä!

Biri dünýäden gitse,

Ýene biri dogulýa.

Dogulmasa näderdik —

Şükür, Elhamdülillä!

Gözüň bilen görülýär,

Ýürek bilen duýulýa,

Duýulmasa näderdik —

Şükür, Elhamdülillä!

Ýazgardyňam, eý Alla!

Ýalkadyňam, eý Alla!

Ýalkamasaň näderdik —

Şükür, Elhamdülillä!

Add comment


Security code
Refresh