Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Degişmeler
Tuesday, 04 March 2014 12:29

Görogly we Jumung !!!

Thursday, 30 January 2014 21:33

Gaharmy ? Mylaýymlykmy?!!!

Sunday, 26 January 2014 13:46

Ýalta, tur işe git !!!

Sunday, 26 January 2014 09:58

Şübhe !!!

Sunday, 19 January 2014 23:10

Warak maşyn !!!

Saturday, 18 January 2014 17:13

Aý kaka seni öýlendirmesem bolmaz!!!!

Thursday, 16 January 2014 23:27

Ohow goňşy !!!

Wednesday, 15 January 2014 12:10

Duşenbe bazar ? !!!

Her duşenbe güni Bender Türkmen şäherinde hepdelik bazar gurulýar.
Tuesday, 14 January 2014 15:36

Ýene näme boldy?!!!

Saturday, 11 January 2014 17:23

Aýrylyşmagyň sebäbi ?!!

Wednesday, 15 May 2013 00:46

Diňläň keýpiňiz ýerine gelsin

Degişme halatynda aýdylan aýdym.Aýdymy aýdan merhum Arap Şyh
Thursday, 28 March 2013 23:15

Jan düýde (Täze wersiýasy)

Jemşit Agçaly bilen Ramin Gereýiň bilelikde ýerine ýetiren
Monday, 11 February 2013 13:10

Jan düýdäm

Bu şorta bölümi Jemşit Agçaly bilen
Tuesday, 08 January 2013 01:21

Ak sygyr (şorta bölüm)

Ak sygyr şorta bölümi.
Friday, 09 November 2012 21:52

Gelin

Jemşit Agçaly we Ramin Gereý bilelikde ýerine ýetirdiler.
Thursday, 01 November 2012 13:24

Durdybike

Durdybilke atly şorta bölümi Jemşit Agçaly we Ramin Gereý bilelikde Pyragy şäherinde göni ýaýlyma çykarylan SAÝRAÝAR ÜLKÄM atly gepleşikde ýerine ýetirdiler.
Thursday, 13 January 2011 22:12

Mäş

 Maş
Thursday, 13 January 2011 21:13

Gök mazda

Gök mazda
Thursday, 13 January 2011 21:02

Şa damad (öýlenýän ýigit)

 Şa damad (öýlenýän ýigit)
Thursday, 13 January 2011 20:44

Dag saýar

 Dag saýar
Page 3 of 4