Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Ýaňlan owazym
Tuesday, 13 May 2014 21:47

Ýaňlan owazym 43

-Gylyç Enweri = Aly bilen gökje kepder -Abdylhalyk Adamy= Ýa Resulalla -Arazmuhammet Şirmuhammetli = Bar etgen Jelil -Abdylla Ýomudy = Dünýe sen -Didin Gerkezi = Dünýä heý
Tuesday, 04 March 2014 11:51

Ýaňlan owazym 42

Aýdymlar: Arazmuhammet Bahuşy : Syndyrar Mansur Sabuhy : Jem bolup Hoja bagşy : Ykbal bolmady Durdy Törrük : Enem-atama Rahym Ata : Bolmagyn Annamuhammet Kötügi: Uzak ýerde
Monday, 17 February 2014 20:50

Ýaňlan owazym 41

Aýdymlar: Nury Ysmaýylzadeh : Pany dünýä Orun Hoja : Meniň  Ýarjan mahruh : Şükr eýle Ýakup Kor : Obamyň Toýguly Niýazy : Ýaraşmaz Ýahýa Muhammedzade : Bolmak hakdyr
Monday, 10 February 2014 20:48

Ýaňlan owazym 40

Aýdymlaryň tertibi:
Friday, 31 January 2014 23:13

Ýaňlan owazym 39

Aýdymlar: Muhammet Täne : Zar bolar Hajygeldi Paň : Dumany bolmasa Arazmyrat Arryhy : Ýar senden Hekim Baýramy : Adamzat Ýarjan Mohruh : Şükr eýle Durdy Törrük : Sazyna degmez
Wednesday, 29 January 2014 17:51

Ýaňlan owazym 38

Aýdymlaryň tertibi: Ýusup Dibaýi : Joşar gider Arazmuhammet Bahuşy : Mert kyldyň Kaka Garadagly : Nepeýda Gülmuhammet Günbedi : Çagdyr bu çaglar Allaberdi Nowruzy : Türkmen gyzy Hüseýin Hywaçy : …
Monday, 27 January 2014 12:48

Ýaňlan owazym 37

Aýdymlar: Arazmyrat Arryhy : bedew Jelal Hoja : Deň bolar Kaka Wejan : Saýatlarmyz Allaberdi Nowruzy : Türkmen gyzy Durdy Törrük : Iki ýandan
Sunday, 26 January 2014 10:45

Ýaňlan owazym 36

Aýdymlaryň tertibi:
Friday, 17 January 2014 21:18

Ýaňlan owazym 35

Aýdymlar: - Myrattagan Köçeknežad = Gidiji bolma
Wednesday, 15 January 2014 12:57

Ýaňlan owazym 34

Aýdymlaryň tertibi: - Gurbanmuhammet Rowan = Seýran içinde
Saturday, 11 January 2014 02:20

Ýaňlan owazym 33

Bu gepleşike eşitdirilýän aýdymlar:
Wednesday, 13 February 2013 00:35

Ýaňlan owazym 32

Aýdymlaryň tertibi:
Monday, 11 February 2013 02:48

Ýaňlan owazym 31

Aýdymlaryň tertibi:
Sunday, 10 February 2013 01:46

Ýaňlan owazym 30

Aýdymlaryň tertibi:
Tuesday, 22 January 2013 01:22

Ýaňlan owazym 29

Aýdymlaryň tertibi:
Monday, 21 January 2013 00:26

Ýaňlan owazym 28

Aýdymlaryň tertibi:
Saturday, 19 January 2013 01:00

Ýaňlan owazym 27

Aýdymlaryň tertibi:
Friday, 18 January 2013 02:08

Ýaňlan owazym 26

Aýdymlaryň tertibi:
Thursday, 17 January 2013 01:31

Ýaňlan owazym 25

Aýdymlaryň tertibi:
Wednesday, 16 January 2013 02:23

Ýaňlan owazym 24

Aýdymlaryň tertibi:
Page 1 of 8