Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Yslam taglymaty
Thursday, 09 October 2014 22:09

Dinim yslam-5

 
Friday, 03 October 2014 16:58

Töwhit we şirk gurhan garaýşyndan.

 
Saturday, 27 September 2014 19:50

Dinim yslam 4

 
Thursday, 25 September 2014 19:35

Yslam we ýaşaýyş

       
Tuesday, 16 September 2014 14:05

Yslam dini iň kämildin

       
Sunday, 14 September 2014 12:38

Beden saglygyny saklamak

Beden saglygyny saklamak
Saturday, 13 September 2014 16:38

Gahary ýuwutmak

         
Thursday, 11 September 2014 13:44

PASYLLARA GÖRÄ EDILMELI IŞLER

         
Wednesday, 10 September 2014 13:30

SYRKAWY SORAMAGYŇ HORMATY

 SYRKAWY SORAMAGYŇ HORMATYTaňry bendesiniň toba etmegi, dogruçyllygy, günäleriniň dökülmegi we mertebesiniň beýgelmegi üçin ýaradylan iň güýç­li sebäp hassalykdyr. Pygamberimiz: «Ýaraman ýogalan ynsan şehit hasaplanar. Gabyr azabyn­dan aman bolar. Jennetde goýlan …
Tuesday, 09 September 2014 15:39

hedaýat bossany

   
Saturday, 06 September 2014 13:44

Dinim Yslam

 
Monday, 01 September 2014 14:11

Yslam we ýaşaýyş

  Yslam we ýaşaýyş Mähriban hemralar Bu  gepleşikde;
Monday, 01 September 2014 10:08

Dinim Yslam ( 2 )

Eziz adamlar baýak Merilin hil atly amerikan  bir zenan yslam dinini hak din hökminde kabul edip musulman boldy.aýtmak ýerli Merilin hil hyristian bir içeri maşgalada dünýä indi ol mydam Klisa …
Sunday, 31 August 2014 10:08

Dinim Yslam ( 1 )

dinim yslam 1 biz bu gepleşIK-de baýak yslam dinini hak din hökminde kabul eden fransuz NATALY LOBER hakda maglumat bermekçi NATALY LOBER katolik içeri maşgalada dünýä geldi onuň atasymezheb meselesine …
Saturday, 30 August 2014 15:35

din

Din
Friday, 27 June 2014 00:03

Remezan baradaky hikmet doly sözler

Remezan baradaky hikmet doly sözler:
Tuesday, 24 December 2013 13:20

Namaz We Ynsanyň Bagtyýarlygy (Audio)

Saturday, 21 December 2013 09:15

Yslam barlaglaryň gymmatlyklary (Audio)

Saturday, 21 December 2013 09:04

Gurhan , baky mugjyza 2 (Audio)