Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Namaz
Monday, 15 February 2016 10:22

zikir we namazyň dogalary

 
Thursday, 14 January 2016 17:07

Namaz din sütüni

 
Monday, 22 June 2015 11:23

tarawa namazy

 
Friday, 06 February 2015 18:10

namaz we işlemek

 
Wednesday, 14 January 2015 11:08

Namaz we tertip

 
Thursday, 18 September 2014 13:51

namaz we edep

 
Tuesday, 21 January 2014 00:20

Namaz bilen zekatyň ähmiýeti

Hajy Abdylhaý ahun Mirzalynyň Namaz we Zekat baradaky gürrüňleri
Tuesday, 10 December 2013 13:42

Namazyň Ähmiýeti Barada(Audio)

Tuesday, 12 November 2013 11:16

Namazyň Ähmiýeti Hakda(audio)

Tuesday, 15 October 2013 08:58

Namaz (Audio)

Tuesday, 01 October 2013 12:28

Namazyň Ynsanda galdyrýan Täsirleri

Tuesday, 10 September 2013 23:16

Namaz okamagyň ruhy we jysmy täsirleri

Tuesday, 27 August 2013 23:21

Namaz barada (Audio)

Wednesday, 14 August 2013 14:41

Namazyň Ähmiýeti barada

Tuesday, 09 July 2013 13:01

Namazy wagtynda okamagyň ähmiýeti

Bu gepleşikde, Namazy wagtynda okamagyň ähmiýeti barada gürrüň edilýär.
Monday, 01 October 2012 01:38

Namazy terk etmegiň günäsi

Namaz, Resulallanyň (s.a.w) gözüniň nury , ynsanyň mertebesiniň beýgelmeginiň serişdesi we ruhy belentliginiň ganatydyr.
Wednesday, 26 September 2012 18:18

Namaz we päklik

بسم الله الرحمن الرحیم Namaz, bir musulman üçin hemme zatdyr, ruhy baýlykdyr , baş guwanç we buýsançdyr
Friday, 07 September 2012 15:21

Namazyň ähmiýeti we käbir peýdalary

Yslam dininde we biz musulmanlaryň durmuşynda , namaz iň ýokary ähmiýete eýedir şonuň üçin namazyň ähmiýetinden näçe aýtsaň-da azlyk edýändir.
Page 1 of 3