Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Friday, 12 July 2013 17:25

Remezan aýynda

*Her kes, Remezan aýynda yhlas bilen oraza tutsa, onuň
Wednesday, 03 July 2013 08:40

Jebraýyl sorady,Pygamberimiz jogap berdi.

Hz.Omar bin Hattab (Alla ondan razy bolsun) şeýle rowaýat edýär :
Tuesday, 02 July 2013 16:21

Gurhana şek ýetirmek

Gurhany  kerim  we onuň  aýatlary hakda  her kimiň  şek   şübhesi  bolsa  ol adam kapyr  bolar.                      Hezrati muhammet(s.a.w)        s.G
Monday, 01 July 2013 19:34

Remezan aýynyň pazylaty.

Yslam Pygamberi(s.a.w), bir meret aýynyň soňunda Remezan aýyna
Sunday, 30 June 2013 11:51

Alym bilen abydyň tapawudy

Alym  we abyd  adamlaryň  arasynda  parh  köpdür, alymyň  derejesi  abyd  adamdan  ýüz esse  köpräkdir.  Hz.Muhammet(s.a.w)   S.G
 Siziň iň  ýagşyragyňyz  Gurhan  öwrenýän 
Sunday, 23 June 2013 15:11

Pygamber we sähraýy adam

Änäs bin Malik (Alla ondan razy bolsun) şeýle diýdi:
Sunday, 23 June 2013 10:12

Resulalladan 3 hadys

Ynsanlara merhemet etmeýänlere Alla merhemet
Friday, 21 June 2013 13:05

Gurhan okamak

زَيِّنُوا القرآنَ بأصواتِكُم Gurhany öz (ýakymly) sesiňiz bilen bezäň. Resulalla(s.a.w)
Wednesday, 19 June 2013 12:27

Öý hojalykçy zenanlaryň sogaby

Zenanlar ,öý işlerini etmek bilen, Alla ýolunda jihat (söweş) edýänler ýaly sogap gazanýarlar. Resulalla(s.a.w)
Tuesday, 18 June 2013 12:53

Geçip barýan pursatlar

Geçip  barýan  ýyllardan – aýlardan – we günlerden  sapak  alyp  günme-günden    ýagtylyga  tarap  hereket  ediň.   Hezreti Aly(a.s)
Tuesday, 18 June 2013 12:28

Ula hormat goýmak

Ululara   hormat  goýmaýan  we kiçilere  hamrak  bolmaýan adam  bizlerden  däldir. «ليس منا من لم يوقر كبيرنا و لم يرحم صغيرنا»               Hezreti Muhammet(s.a.w)          
Page 3 of 3