Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Eýran, Türkiýe,Azerbaýjan respublikasy we gürjüstan ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bakuda geçiren dört taraplaýyn maslahatynyň soňunda bilelikdäki beýananamany çykardylar.
Published in Eýran
Türkiýä goşunynyň baş ştapynyň başlygy Hulusi Akar ,bu ýurduň goşunynyň Siriýanyň demir gazygyndaky harby operasiýalarynda , bütin terroristleriň dargadyljaklaryny toslady.
Published in Syýasy synlar
Eýran mejlisiniň milli howpsyzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň başlygy sebit ýurtlarynyň toprak bitewiliginiň goralmagyny nygtap Eýran,Türkiýe we Orsýet Amerikanyň sebitdäki hereketlerini güýçden düşürip sebit ýurtlarynyň bölünmeginiň öňüne geçip bilýändirler diýdi.
Published in Eýran
Siriýanyň daşary işler ministriniň orunbasary bu ýurdyň demirgazygynda Türkiýäniň amala aşyrýan operasiýalaryna garşy göreşiljekdir diýip yglan etdi.
Published in Siriýa
Amerikanyň daşary işler ministri Reks Tillerson Waşington bilen Ankaranyň gatnaşyklarynyň çylşyrymlaşyp duran mahalynda Türkiýäniň prezidenti rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşyp gürrüň etdi.
Published in Dünýä
Thursday, 15 February 2018 18:57

Türkiýe ,TOPH proýektine gatnaşjak bolýar

Türkmenistan ,Türkiýäniň TOPH (Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan) proýektine gatnaşmak mümkinçiliklerine seredýär
Published in Syýasy synlar
şu gün ikindin Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Türkiýäniň prezidenti rejep Taýyp Ärdogan bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde iki ýurduň gatnaşyklary köpugurlarda strategik derejesine ýetirilmelidir diýdi.
Published in Eýran
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi Fransiýanyň prezidentiniň Eýrana sapary barada Tehran hiç hili şerti kabul etmez diýip yglan etdi.
Published in Eýran
Türkiýe döwleti Siriýanyň demirgazyk sebitlerinde ýerleşen Amerikaly harbylara ýene bir gezek duýduryş berdi
Published in Dünýä
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 31-nji ýanwarda Balkan welaýatyna edýän iş saparynyň çäginde Türkiýäniň “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň dolandyryjy geňeşiniň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi.
Published in Syýasy synlar
Page 1 of 18