Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Siriýa

Siriýa (427)

Tuesday, 10 September 2013 00:45

Türkiýe, Siriýadaky döwleti üýtgetmegiň yzyndadyr.

Written by

merikada "U.S. Academic Dialogue Group" institutynyň müdiri

Jon Kerri: Siriýanyň meselesi soňynda diplomatik ýoldan çözülmelidir

Pan Gi Mon: Siriýanyň ýekeje çykalgasy diplomatik çäre

Siriýa garşy hüjümiň harajatyny käbir arap döwletleri  boýun aldy

Wednesday, 04 September 2013 17:31

Orsýet Siriýa garşy harby hüjüm barada duýduryş berdi.

Written by

Orsýet Siriýa garşy harby hüjüm barada duýduryş berdi.

Amerikanyň uçargöteriji  gämisi Gyzyl deňize tarap ýoluny üýtgetdi

 

Kongresiň tutumyna garamazdan Barak Obama  Siriýa garşy hüjüme ykjam

Page 31 of 31