Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Siriýa

Siriýa (427)

Tuesday, 31 October 2017 20:55

Amerika Siriýanyň demirgazygyna aralaşjak bolýar

Written by
Siriýanyň premýer ministrniň maslahatçysy Abdulgader Azuz bu ýurduň demirgazyk sebitine aralaşmak ugurda Amerikanyň tagalla edip duranlygyny aýtdy.
Siriýda atyşygy bes ediş karara zamun ýurtlar adynda Eýran, Türkiýe we Orsýet döwletleriniň wekilleri Gazagystanyň paýtagty Atanada bilelikdäki maslahat geçirdiler.
Siriýanyň daşary işler ministrligi Birleşen Milletler Guramasyna we bu guramanyň howpsyzlyk geňeşine hat ýazyp Ysraýyl režiminiň basybalyjylykly hereketleriniň garşysynda halkara köpçüliginiň mymyp oturmagyny tankyt etdi.
siriýaly çaşmeler siriýanyň günbatarynda ýerleşen Tärtusine bolan janden geçme hüjümiň güýçden düşürilendigni habar berdi
Habar serişteleriň aýtmagyna görä DAEŞ toparynyň agzalary Siriýanyň Rakka şäherinden çykýp Deýr-Alzoryň gündogar tarapyna gitmekleri başlandy.