Siriýa

Siriýa (397)

Siriýanyň daşary işler ministrligi Birleşen Milletler Guramasyna we bu guramanyň howpsyzlyk geňeşine hat ýazyp Ysraýyl režiminiň basybalyjylykly hereketleriniň garşysynda halkara köpçüliginiň mymyp oturmagyny tankyt etdi.
siriýaly çaşmeler siriýanyň günbatarynda ýerleşen Tärtusine bolan janden geçme hüjümiň güýçden düşürilendigni habar berdi
Habar serişteleriň aýtmagyna görä DAEŞ toparynyň agzalary Siriýanyň Rakka şäherinden çykýp Deýr-Alzoryň gündogar tarapyna gitmekleri başlandy.
Sunday, 17 September 2017 20:11

6 müň türk harbysy Siriýa iberildi

Written by

 

Page 1 of 29