Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Saturday, 25 November 2017 10:01

Lwrow bilen De Misturanyň duşuşygy

Lwrow bilen De Misturanyň duşuşygy
Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa işleri boýunça wekili Stefan De Mistura Moskwada duşuşyp Soçi maslahatynyň netijesi we Astana gepleşikleriniň gidişi barada gürrüň etdiler.

juma güni Wergeý Lawrow bilen Stefan De Mistura Moskwada geçiren duşuşyklarynda howpsuzlyk geňeşiň Siriýa baradaky 2254-nji karar htynyň amala aşyrylmagyny nygtadylar.

bu karar hat Siriýa dartgynlylygynyň syýasy ýoldan çözülmegini nygtap geçendir.

irleşen Milletler Guramasynyň Siriýa işleri boýunça wekili Stefan De Mistura Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow bilen geçiren duşuşygyndan soňra habarçylaryň arasynda beren gürrüňlerinde bu duşuşygy netijeli hasaplap Siriýanyň özgerişleri barada gowy gepleşikleriň geçirenligini yglan edi.

Add comment


Security code
Refresh