Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Wednesday, 08 November 2017 17:36

Başar Assad tutuş Siriýanyň terrorçylardan arassalanmagyny nygtady

Başar Assad tutuş Siriýanyň terrorçylardan arassalanmagyny nygtady
Siriýanyň prezidenti Başar Assad tutuş Siriýanyň terrorçylardan arassalamýança bu ýurduň harbylarynyň hereketlerini dowam etdirjekdiklerini yglan etdi.

şu gün Başar Assad Siriýanyň paýtagty Damaskda Arap milletçileriň konferensiýasynda beren gürrüňlerinde Siriýanyň harbylarynyň bu ýurduň dürli kümjeklerini terrorçylardan arassalamak işlerine dowam etdirjekdiklerini aýdyp Siriýanyň esgerleri Idlip welaýatynda terrorçylaryň garşysynda agyr urşy başdan geçirmelidirler diýip nygtap geçdi.

Siriýanyň harbylary şu wagta çenli ýurduň 80 göterimini terrorçylardan arassalap kontrol astyna alandyrlar diýdi.

ol şeýle-de Siriýanyň esgerleri bu ýurduň Idlip welaýatynda türk harbylary hemde Jibhatonnosra toparynyň agzalary bilen urşmaga mejbur boljakdyrlar diýip beýan etdi.

Damask döwletinden rugsat almazdan Siriýa giren daşary ýurt harbylaryň hereketi Siriýa topragyny basyp almagy manysyndadyr diýip Başar Assad sözüne goşdy.

Add comment


Security code
Refresh