Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Saturday, 07 October 2017 18:41

Türkiýe goşuny Siriýanyň Idlip şäherine hüjüm etmekçi

Türkiýe goşuny Siriýanyň Idlip şäherine hüjüm etmekçi

 

 

Türkiýäniň habar serişdeleri bu ýurduň goşunynyň golaý geljekde Siriýanyň demirgazyk günbatarynda ýerleşen Idlip şäherine hüjüm etjekdigini habar berdiler.

Stasmbulda çapdan çykýan Türkiýe gazeti şu günki sanynda türk harbylaryň Siriýanyň Idlip şäherine hüjüm etjekdiklerini yglan etdi.

Idlip şäherine barjak türk harbylaryň aglabasyny türkiýe goşunynyň komandolary ybaratlajakdyrlar.

Düýn Türkiýe döwletiniň metbugat wekili Ibrahim kalin hem bu ýurduň goşunynyň Siriýanyň Aleppo welaýatynda ýerleşen Afrin şäherini kontrol astyna almaga taýýalygyny yglan edipdi.

Add comment


Security code
Refresh