Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Wednesday, 15 March 2017 21:01

Amerikaly harbylar Siriýa girdiler

Amerikaly harbylar Siriýa girdiler

 

 

Siriýadaky kuürt harby çeşmeleri Amerikanyň deňiz güýjiniň ýörite harbylarynyň Siriýanyň Hasake welaýatynyň Alramilan howa menziline gelendiklerini habar berdi.

IRNA habarlar gullugynyň beren habaryna görä Amerikanyň deňiz güýjiniň tüpeňçileri  5 gün mundan ozal Yrak Kürdüstandaky Amerikanyň harby bazasyndan dik uçar bilen Siriýanyň gamyşly şäheriniň Alramilan howa menziline geçirlip başlanandyr diýip Siriýanyň kürt harby çeşmeleri yglan etdiler.

Amerikanyň afisserleri we harby tälimçilerinden aýry bu ýurduň esgerleri hem Siriýa girendirler diýip yglan edilendir.

Amerikaly harbylaryň Siriýa girmeklerinden maksat demokrat siriýa atly kürt güýçler bilen Türkiýäniň goşun güýçleri we Siriýany erkin goşun güýçleriniň çaknyşmaklarynyň öňüne geçmekdir diýip waşington döwleti yglan etdi.

 

Add comment


Security code
Refresh