Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Wednesday, 15 March 2017 20:49

Arabystanyň ýemen garşy hüjümleri dowam edýär

Arabystanyň ýemen garşy hüjümleri dowam edýär

 

 

Şu gün Arabystanyň urş uçarlary ýemeniň demirgazygynda ýerleşen  Sada welaýatyny 15 gezek hüjüm astyna aldylar./

IRNA habarlar gullugynyň beren habaryna görä Arabystanyň urş uçarlary şu gün Ýemeniň Sada welaýatynyň Albaga şaherini yzly-yzlyna hüjüm astyna aldylar emma onuň heläkçilikleri barada mnaglumat neşir edilmedi.

Şol bir wagtda Arabystanyň urş uçarlary ýemeniň Taez welaýatynyň Maha şäherine garşy hüjümlerinde nurly we sesli bombalardan haýyrlanandyrlar.

Ýene bir habara görä Ýemeniň Ansarolla hereketiniň syýasy geňeşiniň agzasy Zeýfolla Alşami ýemeniň goşun we halk güýçleri saud režiminiň güýçleriniň hüjümlerini dep etdiler diýip yglan etdi.

Alşami şeýle-de Arabystan döwleti ýemen batlagyndan halas bolmak üçin öz ýaranlaryna ýalbarmaly bolandyr diýip sözüne goşdy.

Add comment


Security code
Refresh